تاریخ 25-07-1399

ساعت 10:10

تولید خودروی جدید "شاهین" زودتر از موعد در سایپا آغاز شد
تولید خودروی جدید "شاهین" زودتر از موعد در سایپا آغاز شد

خودروی شاهین که نخستین عضو خانواده SP100 سایپا به حساب می آید، پس از تولید نمونه های اولیه در مرکز تحقیقات سایپا، اکنون قدم به خط تولید اصلی خود گذاشته و از چند روز پیش، تولید آزمایشی آن در فازهای PP1 و PP2 آغاز شده است.