تاریخ 25-07-1399

ساعت 10:10

سهامداران عدالت ثبت نام سجام انجام دهند
سهامداران عدالت ثبت نام سجام انجام دهند


صالح؛رئیس سازمان خصوصی‌سازی:
سهام عدالت به ۴۹میلیون ایرانی تعلق‌گرفته است و سهام‌داران عدالت برای ثبت اطلاعات در سامانه سجام و دریافت کد بورسی اقدام کنند.
ارزش روز دارایی این افراد در استان سمنان که به صورت غیر مستقیم روش سهامداری خود را انتخاب کردند، بالغ‌بر سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
تلاش بر این است که شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با حداقل ۳۰ درصد از ارزش پورتفوی خود، وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری مطلوب و سودآور در استان شوند.
انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت استان نیز از افراد متخصص در بازار سرمایه و مباحث و مسائل اقتصادی استفاده می‌شود.