تاریخ 28-07-1399

ساعت 10:10

شرط بازگشایی نماد شستا بعد از مجمع سالانه
شرط بازگشایی نماد شستا بعد از مجمع سالانه

معاون بازار شرکت بورس در پاسخ به این سئوال که با برگزاری اولین مجمع سالانه شستا بعد از حضور در بورس که با تقسیم سود ۱۲۰ تومانی هر سهم برگزار شد ، آیا نماد این هلدینگ که از ۱۷ شهریور بسته شده در روزهای آینده بازخواهد شد یا خیر گفت : به محض معرفی بازارگردان از سوی سهامدار عمده شستا و ناشر ، بازگشایی نماد انجام خواهد شد.

وی در مورد دیگر سئوال که آیا این هفته هم خبری از عرضه اولیه نخواهد بود ؟ توضیح داد : خیر . هر چند یکی دو شرکت آماده عرضه اولیه هستند اما با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار ، تصمیم گرفته شده این هفته هم شرکتی جدید وارد نشود