تاریخ 28-07-1399

ساعت 11:11

جوبایدن ۲۱۶رای الکترال دارد؛ ترامپ ۱۲۵رای الکترال
جوبایدن ۲۱۶رای الکترال دارد؛ ترامپ ۱۲۵رای الکترال

در سیستم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مردم به نمایندگانی رای می‌دهند که آنها رای موسوم به الکترال خود را به نفع یکی از دو کاندید اصلی در روز مخصوص اعلام می‌کنند.
بدین ترتیب آرای الکترال است که برنده نهایی را مشخص کرده و ممکن است رای عمومی مردم مثلا به نفع بایدن باشد، اما رای الکترال و نهایی در صندوق به ترامپ داده شود.


در این سیستم برنده ریاست جمهوری نیاز به ۲۷۰رای الکترال دارد که تا اینجا بایدن ۲۱۶رای و ترامپ ۱۲۵رای دارد.
۱۹۷رای هنوز مشخص نیست، هرچند رای قاطع برای بایدن ۱۱۸رای الکترال و برای ترامپ نیز ۶۳رای {تا این لحظه} است.