تاریخ 03-08-1399

ساعت 16:04

تخفیف ۳۰ درصدی پالایشی یکم هم دود شد!
تخفیف ۳۰ درصدی پالایشی یکم هم دود شد!

امروز هم تمام نمادهای پالایشی در صف فروش قفل بودند تا حتی ۳۰ درصدی شدن تخفیف این صندوق هم دود شود. طبق گفته سیاستگذاران این صندوق قرار بود از ابتدای آبان قابل معامله شود ولی امروز این اتفاق نیافتاد تا سهامداران در انتظار گشایش ETF دوم دولتی در روز دوشنبه باشند.

دارا یکم مدت‌هاست که حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد پایین‌تر از خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) معامله می شود. در صورتی که در این بازار منفی پالایشی یکم هم با چنین اختلافی نسبت به NAV گشایش یابد، می‌توان انتظار ضرر حدودا ۲۰ درصدی خریداران صندوق ETF دوم دولتی را داشت.