تاریخ 11-08-1399

ساعت 14:02

یازده پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس برای بهبود شرایط بورس
یازده پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس برای بهبود شرایط بورس

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز گفت : علی رغم تمام امکانات ، مشوق های اقتصادی و حمایت های صورت

گرفته ، بدلیل کوتاهی و عدم وجود مدیریت لازم از جانب دولت شرایط بسیار سختی برای سهامداران بوجود آمده است.

ما در طی چندین ماه گذشته بارها مسائل و تهدیدات موجود در بازار سرمایه را به شخص رئیس جمهور و اعضای دولت گوشزد کردیم و نگرانی

خود رو در این زمینه اعلام کردیم.

بدلیل رشد غیرعادی قیمت های سهام در بازار سرمایه و همچنین عدم بازارگردانی اصولی و صحیح از جانب شرکت های حقوقی  ، متاسفانه ضرر

و زیان بالایی به سهامداران خرد وارد شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی و حل مشکلات جاری بورس 11 پیشنهاد را در قالب طرحی آماده کرده که بشرح زیر می باشد:

۱ .  سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف ۳ ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با

وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت ۱ ماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.

۲ .  سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌ بندی شرکت‌ های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس

شاخص ‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم ‌ریسک، تهیه و منتشر نماید.

۳ . سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.

۴ . سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانه ؜های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات

اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.

۵ . سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ۳ ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورت؜ های مالی سازمان اقدام نماید.

۶ . سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیر

متعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام نماید.

۷ . وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری

بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید.

۸ . شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان

بورس و اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تایید

شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.

۹ . سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و

پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی نماید. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستور

العمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشند.

۱۰ . سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران

و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی نماید.

۱۱ . سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر ۳ ماه یکبار گزارش درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به

کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.